Affect, colonialism, nationalism and cultural studies Cover Image

Afekt, koloniaalsus, rahvuslus ja Kultuuriuuringud
Affect, colonialism, nationalism and cultural studies

Author(s): Epp Annus
Subject(s): Cultural history, Nationalism Studies, Cultural Essay
Published by: SA Kultuurileht
Keywords: Colonialim; Nationalism; Cultural studies;

Summary/Abstract: Eesti kirjanduse ja laiemalt kultuuriuuringute valdkonda on raske, kui mitte võimatu, lahutada rahvusluse teemast. Suhted rahvuslusega on sealjuures mitmetahulised: kultuuriuuringud seavad endale ülesandeks kultuuri kriitilise analüüsimise, ent nad moodustavad paratamatult osa rahvuslikust kultuurisfäärist. Sestap võib kriitiline analüüs küll esitada oma tulemusi objektiivsena, ent siiski edasi kanda ajastu domineerivaid väärtushinnanguid. Järgmise põlvkonna kultuurianalüüs võib vaatlusobjektiks võtta needsamad „objektiivsed” analüüsid ning tuua esile nende analüüside „objektiivsuse” taga peituva hinnangulisuse ja ajastuomased moraalikategooriad.

  • Issue Year: LXI/2018
  • Issue No: 01+02
  • Page Range: 7-10
  • Page Count: 4
  • Language: Estonian