Review: A Look at American Military History. [American Military History, Volume 1- 2. (Edited by Maurice Matloff). Military Press, Sofia, 2010] Cover Image

Рецензия: Поглед към американската военна история. [Американска военна история. Том 1-2 (под редакцията на Морис Матлоф), Военно издателство, София, 2010]
Review: A Look at American Military History. [American Military History, Volume 1- 2. (Edited by Maurice Matloff). Military Press, Sofia, 2010]

Author(s): Silvia Alexandrova
Subject(s): Review, General Reference Works
Published by: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
  • Issue Year: XIX/2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 205-210
  • Page Count: 6
  • Language: Bulgarian