Higher seminary in the boat in 1921-1940 Cover Image

Wyższe seminarium duchowne w łodzi w latach 1921–1940
Higher seminary in the boat in 1921-1940

Author(s): Stanislaw Grad
Subject(s): History of Church(es), Interwar Period (1920 - 1939), Pastoral Theology, Sociology of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: the diocese of Lodz; parish; history of diocese;

Summary/Abstract: U progu Drugiej Rzeczypospolitej powstała jako pierwsza w Odrodzonej Polsce diecezja łódzka. Papież Benedykt XV 19 grudnia 1920 r. bullą Christi Domini... powołał ją do życia. Nowo powstała diecezja liczyła ponad pół miliona wiernych, w której pracowało zaledwie 125 kapłanów. Gdy odliczy się kapłanów, wyłączonych z pracy duszpasterskiej z powodu choroby lub podeszłego wieku, to trzeba, zauważyć, że na jednego kapłana przypadało około 5 tys. wiernych. Brak odpowiedniej liczby kapłanów był jednym z głównych problemów, które z całą ostrością zarysowały się w nowo powstałej diecezji.

  • Issue Year: 1/1992
  • Issue No: 1
  • Page Range: 9-19
  • Page Count: 11
  • Language: Polish