Lexical and grammatical foundations of the study of word formation in the Polish school Cover Image

Лексико-грамматические осиови изучения словообразования в польской школе
Lexical and grammatical foundations of the study of word formation in the Polish school

Author(s): Eliza Bałałykina
Subject(s): Language and Literature Studies, Morphology, Western Slavic Languages
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: Nauczanie języka rosyjskiego w polskiej szkole wymaga kompleksowego ujęcia zjawisk leksykalnych i gramatycznych. Szczególnie wyraźnie uwidacznia się to na przykładzie przymiotników z miękkim tematem na -nij i twardym tematem na -nyj, których wybór zależy od produktywności i charakteru tematu.

  • Issue Year: 1988
  • Issue No: 17
  • Page Range: 77-82
  • Page Count: 6
  • Language: Russian