75 years of the presence of Bl. Urszula Ledóchowska and her Congregation in Łódź 1922-1997 Cover Image

75 lat obecności bł. Urszuli Ledóchowskiej i jej Zgromadzenia w Łodzi 1922–1997
75 years of the presence of Bl. Urszula Ledóchowska and her Congregation in Łódź 1922-1997

Author(s): Andrzeja Górska
Subject(s): Pastoral Theology, Sociology of Religion, History of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Urszula Ledóchowska; anniversary; Łódź;

Summary/Abstract: Czym ma być dla nas ten Jubileusz? Przede wszystkim serdecznym wspominaniem minionych lat, a także uroczystym i radosnym dziękczynieniem Bogu i ludziom za przeżyty czas, za dokonane dzieła, za wszystkich i wszystko, czym nas Pan Bóg obdarzył; za wszystkie widoczne, a czasem niedostrzegalne dla ludzkich oczu łaski, dobrodziejstwa i doświadczenia; za te wszystkie tajemnice radosne, bolesne i chwalebne, które wypełniają każde ludzkie życie zarówno życie osobiste, jak i życie wspólnot i społeczeństw, wśród których i dla których żyjemy, pracujemy i które współtworzymy.

  • Issue Year: 7/1998
  • Issue No: 1
  • Page Range: 285-292
  • Page Count: 8
  • Language: Polish