Analogical knowledge of God in the view of Bishop professor Bohdan Bejze Cover Image

Analogiczne poznanie Boga w ujęciu biskupa profesora Bohdana Bejze
Analogical knowledge of God in the view of Bishop professor Bohdan Bejze

Author(s): Kazimierz Kloskowski, Sławomir Czalej
Subject(s): Epistemology, Political history, Contemporary Philosophy, Philosophy of Religion, Politics and religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Knowledge of God; professor Bohdan Bejze; politics; religion;

Summary/Abstract: U końca XX w., w którym przewinęło się tyle zbrodniczych ideologii, mówienie o Bogu należy do spraw najważniejszych. Zarazem jednak, jak nigdy dotąd, szczególnie dobitnie brzmi powiedzenie św. Tomasza z Akwinu, że „trudne są sprawy poprawnej poznawalności Boga przez człowieka i dokonują się non nisi a paucis et post longum tempus et cum admixtione erroris (tylko przez nielicznych, po długim czasie i z domieszką błędów). Chociaż upadły nazizm i komunizm, to na ich miejsce weszło szereg innych ideologii i prądów myślowych i to zarówno tych ze Wschodu, jak i tych z Zachodu. Ideologia Wschodu bowiem ciągle jest obecna w umysłach ludzkich, w kilku pokoleniach inteligencji uformowanych na uniwersytetach o profilu marksistowskim.

  • Issue Year: 7/1998
  • Issue No: 1
  • Page Range: 51-101
  • Page Count: 51
  • Language: Polish