„Droga wiary” w Listach św. Pawła
"The Way of Faith" in the Letters of st. Paul

Author(s): Paweł Chojnacki
Subject(s): Metaphysics, Philosophy of Religion, Biblical studies, Hermeneutics, Ontology
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: The way of faith; Letters of st. Paul; spirituality; death of Jesus Christ;

Summary/Abstract: Święty Paweł, wytyczając w swoich listach „drogę wiary”, wskazuje na nieużyteczność samego Prawa ST do osiągnięcia zbawienia. Dlatego chrześcijanie nie otrzymują zewnętrznego Prawa, a więc żądań, którym nie byliby w stanie sprostać. Już bowiem Izraelici, powołani do chodzenia „drogą Jahwe”, starali się o przestrzeganie Prawa, które miało im zapewnić życie. Lecz zamiast niego doświadczali duchowej śmierci. Apostoł Paweł w swoich pismach przedstawia nową drogę zbawienia, którą zapoczątkowała zbawcza śmierć Jezusa Chrystusa. Na tej nowej drodze – „drodze wiary” – dokonuje się dzieło przemiany i uświęcenia człowieka. Bóg, który jest jedynym sprawcą usprawiedliwienia, w swoim miłosierdziu obdarza ludzi sprawiedliwością Bożą, a więc łaską dającą uczestnictwo w życiu Bożym w Jezusie Chrystusie.

  • Issue Year: 8/1999
  • Issue No: 1
  • Page Range: 233-249
  • Page Count: 17
  • Language: Polish