Fundamental alienation: man god Cover Image

Alienacja zasadnicza: człowiek bogiem
Fundamental alienation: man god

Author(s): Zofia J. Zdybicka
Subject(s): Metaphysics, Existentialism, Philosophy of Religion, Ontology
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Mystery of God; man; God; philosophy;

Summary/Abstract: Nie są to kwestie tylko teoretyczne, sprawa jest jak najbardziej praktyczna, decydująca o życiu człowieka i funkcjonowaniu kultury. „Osią każdej kultury jest postawa człowieka wobec największej tajemnicy – tajemnicy Boga”. Prawda o Bogu i o człowieku i ich wzajemnych relacjach stanowi rdzeń religii, filozofii i kultury. W rozwiązaniu tego problemu najbardziej ujawnia się – przy wszystkich rozróżnieniach teoretycznych – wzajemna zależność filozofii, religii i kultury, przy czym pozycja filozofii jest tu wiodąca. Nie ma bowiem takiej prawdy w kulturze, której nie byłoby najpierw w filozofii.

  • Issue Year: 8/1999
  • Issue No: 1
  • Page Range: 207-221
  • Page Count: 15
  • Language: Polish