Axiomatic theory of the Personal Absolute Cover Image

Aksjomatyczna teoria Absolutu Osobowego
Axiomatic theory of the Personal Absolute

Author(s): Edward Nieznański
Subject(s): Metaphysics, Existentialism, Analytic Philosophy, Philosophy of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Existence of absolute; personal absolute; God; philosophy of religion;

Summary/Abstract: Filozofowie, którzy podejmują się prób argumentacji na rzecz istnienia absolutu, poprzestają zwykle na `wykazywaniu tezy, że byt konieczny jest, tzn. jest realnie, po czym przeskakują – bez argumentacji – do prostego stwierdzenia, quod omnes dicunt Deum.Tymczasem byłoby równie pożądane wykazać, że wyprowadzony filozoficznie absolut jest Bogiem osobowym, wszechmocnym i wszechwiedzącym. To nader złożone zadanie może wyprowadzić niejednego filozofa w pole, wtrącić go do „wieży Babel”, skazując na puste wysiłki myśli w pomieszanych językach.

  • Issue Year: 8/1999
  • Issue No: 1
  • Page Range: 169-180
  • Page Count: 12
  • Language: Polish