Notes about the scholastic trend of philosophy in the Middle Ages Cover Image

Uwagi o scholastycznym nurcie filozofii w średniowieczu
Notes about the scholastic trend of philosophy in the Middle Ages

Author(s): Edmund Morawiec
Subject(s): Epistemology, Theology and Religion, Philosophy of Middle Ages, Philosophy of Religion, Ontology
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: History of philosophy; middle ages; scholastic trends in philosophy;

Summary/Abstract: Jest oczywistym faktem, że epoka średniowiecza nie jest pod względem strukturalnym jednolita. Owa niejednolitość wyraża się w wielorakości postaw ludzkich, sposobów myślenia oraz w różnych podejściach w dziedzinie wiedzy ludzkiej, nie wyłączając filozofii i teologii. Istotne dla średniowiecza ludzkie postawy nie mają charakteru statycznego, ale dynamiczny – podlegają prawom rozwoju. Rozwojowi towarzyszą przeróżne zmiany, innowacje, ścieranie się wzajemne, a w związku z tym zwycięstwa i pokonania. Zjawisko wielorakości i dynamizmu daje się stwierdzić prawie w każdej dziedzinie kultury tego okresu. Szczególnie zaznacza się to w dziedzinie życia intelektualnego, w którym zauważa się takie chociażby prądy myślowe, świadczące o tym zjawisku, jak: racjonalizm, empiryzm czy mistycyzm. Prądy te nie były obojętne pozostałym dziedzinom życia intelektualnego człowieka epoki średniowiecza, znalazły tam zwoje wyraźne odzwierciedlenie.

  • Issue Year: 8/1999
  • Issue No: 1
  • Page Range: 119-138
  • Page Count: 20
  • Language: Polish