Globalisation in light of theory of economics and managament Cover Image

Globalizacja w świetle teorii ekonomii i teorii zarządzania
Globalisation in light of theory of economics and managament

Author(s): Jerzy Borowski
Subject(s): Economy, National Economy, Supranational / Global Economy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Keywords: globalisation; globalisation theories; globalisation strategies

Summary/Abstract: W artykule podjęto próbę usystematyzowania poglądów na temat globalizacji dzięki wprowadzeniu kilku kryteriów porządkujących. Omówiono zatem poziomy globalizacji, takie jak: makroekonomiczny, mezoekonomiczny, mikroekonomiczny oraz gospodarstw domowych. Na tych różnych poziomach na temat globalizacji wypowiadali się przedstawiciele dyscyplin ekonomicznych: makroekonomii, finansów oraz teorii zarządzania, prezentując różne, niekiedy przeciwne, poglądy. Wśród nich opisano poglądy pozytywne, negatywne i umiarkowane na temat związane z globalizacją. Analizowano również wpływ globalizacji na kształtowanie się poglądów o strategii przedsiębiorstw.The paper attempts to systematise the diverse views on globalisation by introducing several classificatory criteria. The author discusses the levels of globalisation, e.g., macroeconomic, sectoral, microeconomic, and household levels. Presented are views expressed by macroeconomists, finance specialists, and management theorists. They represent different, sometimes contradictory, attitudes to globalisation and its effects: positive, negative or neutral. One of the chapters provides an analysis of the impact of globalisation on strategy theories.

  • Issue Year: 78/2015
  • Issue No: 6
  • Page Range: 58-71
  • Page Count: 14
  • Language: Polish