On the theology of Jesus of Nazareth by Roman Brandstaetter Cover Image

O teologii Jezusa z Nazarethu Romana Brandstaettera
On the theology of Jesus of Nazareth by Roman Brandstaetter

Author(s): Dariusz Bawoł
Subject(s): Philosophy of Religion, Biblical studies, Systematic Theology, Hermeneutics, Sociology of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Contemporary theology; traditional theology; Bible; message of God;

Summary/Abstract: We współczesnej teologii Kościoła Zachodniego można zaobserwować tendencję do przenoszenia na grunt dyskursu teologicznego gatunków właściwych literaturze pięknej. Choć w dużej mierze pomysły z tym związane pozostają w sferze postulatów i teorii, pojawiać się już zaczęły realizacje w ramach tzw. teologii narratywnej. Występuje też tendencja do wskazywania na literaturę piękną jako wartościowe locus theologicus. Tendencje te wynikają z jednej strony z krytyki spekulatywnych form tradycyjnej teologii, które przestały być w warunkach współczesnego świata nośne dla chrześcijańskiego kerygmatu, a z drugiej z uświadomienia sobie – co najlepiej wyraził Marie-Dominique Chenu – iż Biblia, która przekazuje orędzie o zbawiającym Bogu w sposób wzorcowy, jest księgą „poetycką”, tzn. swój przekaz formułuje w symbolicznym języku literackich opowieści i obrazów.

  • Issue Year: 10/2001
  • Issue No: 1
  • Page Range: 287-302
  • Page Count: 16
  • Language: Polish