"Home Church" in the mission of the Church in the light of the teaching of Bishop Józef Rozwadowski Cover Image

„Domowy Kościół” w misji Kościoła w świetle nauczania biskupa Józefa Rozwadowskiego
"Home Church" in the mission of the Church in the light of the teaching of Bishop Józef Rozwadowski

Author(s): Roman Świątkowski
Subject(s): History of Church(es), Pastoral Theology, Sociology of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Home church; Bishop Józef Rozwadowski;

Summary/Abstract: Rodzina jako „Kościół domowy” ma pewne rysy Kościoła powszechnego, ponieważ jest wspólnotą sakramentalną i duchową. Wspólnota sakramentalna wynika przede wszystkim z sakramentu chrztu i małżeństwa. Rodzinę nazywamy w pełnym tego słowa znaczeniu „Kościołem domowym”, ponieważ w niej spełnia się najważniejsze zadanie Kościoła – pierwsze przepowiadanie Dobrej Nowiny oraz odzwierciedla życie wspólnoty. Zasadnicze znamię „Kościoła domowego” stanowi wspólnota. Początkowo jest to wspólnota dwojga, tj. małżonków. Później, wraz z przyjściem na świat dzieci, dojrzewa do wspólnoty kilka osób zgromadzonych i żyjących w imię Chrystusa.

  • Issue Year: 10/2001
  • Issue No: 1
  • Page Range: 27-39
  • Page Count: 13
  • Language: Polish