Turkic elements in Russian anthroponymy Cover Image

Тюркские элементы в русской антропонимии
Turkic elements in Russian anthroponymy

Author(s): Aleksandra Superanskaja
Subject(s): Language studies, Eastern Slavic Languages, Turkish language
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: Niektóre nazwiska rosyjskie (Bashmakov) derywowane są od podstaw tureckich (bashmak), które są pożyczkami nazw pospolitych funkcjonujących jako imiona własne w języku rosyjskim. Inne nazwiska pochodzą z tzw. ukrytych turkizmów - starotureckich nazwisk rodowych i plemiennych, które tworzą odrębny typ imion własnych występujących wśród grup nomadycznych, np. nazwisko Balashov wywodzi się z ba las h. Delin z deli, Kasltov - z Kash itd. Niektóre z tych nazwisk sięgają wstecz do Chazarów. Kumanów, Pieczyngów i innych starszych grup etnicznych. Takie nazwiska rodowe mogą być czasem zbieżne z rosyjskimi imionami chrzestnymi: Kira - kira, Zol - zol. czy z pospolitymi nazwami rosyjskimi: borok. heg, barin. Nazwiska pochodzące z nazw rodowych tworzą zwykle liczebnie duże klasy: Shorov, Shorin, Shorikov, Shorkin, Shorikhin, Shorichev etc. Analiza semantyczna i onomastyczna jest pomocna w dochodzeniu do źródeł ich pochodzenia.

  • Issue Year: 1993
  • Issue No: 27
  • Page Range: 283-291
  • Page Count: 9
  • Language: Russian