Riddles for children in teaching phonetics of the Polish as a foreign language Cover Image

Zagadki dla dzieci w nauczaniu cudzoziemców fonetyki języka polskiego
Riddles for children in teaching phonetics of the Polish as a foreign language

Author(s): Michalina Jasińska
Subject(s): Education, Foreign languages learning, Phonetics / Phonology, Language acquisition, Western Slavic Languages
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Riddles for children; phonetics; Polish as a foreign language;

Summary/Abstract: Nauczanie języków obcych powinno odbywać się zarazem efektywnie i atrakcyjnie. Zajęcia prowadzone różnymi metodami i technikami nauczania, coraz bardziej rozbudowującymi się w połączenia lingwistyczno-kulturowe, służą nauczaniu interdyscyplinarnemu, które zmniejsza czas akwizycji języka i intensyfikuje poznanie tradycji danego kraju. Interdyscyplinarne podejście do nauczania fonetyki zakłada jednoczesne korzystanie z pomocy dydaktycznych pod kątem ćwiczenia wielu umiejętności językowych, nie tylko percepcji czy artykulacji. Głównym zadaniem nauczania fonetyki cudzoziemców jest eliminacja zakłóceń komunikacyjnych, do których dojść może na skutek błędów w wymowie bądź akcentuacji. Wysiłek wkładany w naukę poprawnej wymowy procentuje więc sprawniejszą komunikacją czy udoskonaleniem innych sprawności, choćby poprzez rozwinięcie antycypacji (Dźwierzyńska 2001).

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 17
  • Page Range: 257-265
  • Page Count: 9
  • Language: Polish