Analysis of the text as a communication event Cover Image

Analiza tekstu jako zdarzenia komunikacyjnego
Analysis of the text as a communication event

Author(s): Edyta Pałuszyńska
Subject(s): Semantics, Cognitive linguistics, Philosophy of Language, Ontology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: text as a communication event; analysis;

Summary/Abstract: Celem artykułu jest próba opisania następstw, jakie wynikają z podejścia do tekstu jako zdarzenia komunikacyjnego. Zostaną one omówione na płaszczyźnie ontologicznej, typologicznej, semantycznej. Rozpatrywanie tekstu w kategoriach komunikacji hierarchizuje te dwa pojęcia operacyjne. Kierunek podporządkowania jest taki, że tekst jako pojęcie podrzędne dziedziczy cechy jednostki wyższego rzędu, czyli komunikacji. Najważniejszą z nich jest cecha ontologiczna, podstawowa: komunikacja jest procesem, rodzajem działalności ludzkiej . Zatem postrzeganie tekstu jako zdarzenia komunikacyjnego zmienia jego dotychczasowy status z substancjalnego (tekst jako produkt, efekt działań) na procesualny2 . Ze zmianą cechy ontologicznej wiąże się zweryfikowanie uprzednio przyjmowanych przeświadczeń i otwarcie nowych perspektyw badawczych.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 17
  • Page Range: 157-165
  • Page Count: 9
  • Language: Polish