The Author of Rich Creative Pallate Cover Image
  • Price 2.50 €

Autor bogate stvaralačke palete
The Author of Rich Creative Pallate

Author(s): Željko Ivanković
Subject(s): Bosnian Literature, Croatian Literature
Published by: P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine
Keywords: Veselko Koroman;

Summary/Abstract: Uz ime i djelo Veselka Koromana najčešće se, da ne kažemo prvo i gotovo isključi-vo, veže određenje – pjesnik. Posve razumljivim nam se, stoga, čini da njegovih dvanaest pjesničkih knjiga bacaju u sjenu sve druge mu knjige, no sad kad pred sobom imamo cjelokupno njegovo djelo, k tomu djelo koje je sâm za života htio uobličiti i uobličio u svoje sabrano, integralno djelo, optičke sprave i kritičku opservaciju valja snažno okrenuti i drugim, namjerno nećemo reći ostalim, njegovim književnim djelima. To tim više jer je i potpisnik ovih redaka i sâm najčešće o Koromanu pisao kao o pjesniku. Dakako, ne misli-mo pritom cjelinu njegova djela prevrednovavati, ili ne barem u ovoj prigodi, ali svakako ima smisla nešto više svjetla baciti i na drugu, dosad daleko manje vidljivu ili barem manje opserviranu stranu njegova opusa.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 69-70
  • Page Range: 144-149
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian