A joint declaration on justification or the beginning of the end of the Reformation? Cover Image

Wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu czy początek końca reformacji?
A joint declaration on justification or the beginning of the end of the Reformation?

Author(s): Stanisław Celestyn Napiórkowski OFM Conv
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Other Christian Denominations
Published by: Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów
Keywords: declaration on justification;ecumenism;reformation;

Summary/Abstract: Słowo swoje uporządkuję według następującej sekwencji logicznej: 1. Korzenie sporu 2. Kalendarium dialogu 3. Wspólna Deklaracja i Aneks 4. Znaczenie uzgodnienia

  • Issue Year: 6/2000
  • Issue No: 1
  • Page Range: 61-94
  • Page Count: 34
  • Language: Polish