A dangerous world Cover Image

Świat niebezpieczny inaczej
A dangerous world

Author(s): Jerzy Kranz
Subject(s): International Law, Security and defense, WW II and following years (1940 - 1949), Transformation Period (1990 - 2010), Peace and Conflict Studies
Published by: Akademia Leona Koźmińskiego

Summary/Abstract: Zagrożenie państwa i jego obywateli, a także międzynarodowego bezpieczeństwa łączyło się długi czas głównie z klasyczną wojną – przez wieki legalnym narzędziem polityki. W 1945 roku użycia siły w stosunkach mię- dzypaństwowych zakazano w Karcie Narodów Zjednoczonych. Atak terrorystyczny na USA z 11 września 2001 roku nie był skierowany na jedną ze stron konfliktu. Uświadomił on jednocześnie nowe źródła i rodzaje zagrożeń oraz ich wpływ na prawo i politykę międzynarodową. Zmieniają się przesłanki i cele oraz sposoby użycia siły zbrojnej, a także niektórzy aktorzy.

  • Issue Year: 2/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 13-33
  • Page Count: 21
  • Language: Polish