(rep.) Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej

(spr.) Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought", Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 26 października 2016 r.
(rep.) Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought", Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 26 października 2016 r.

Author(s): Andrzej Kobyliński
Subject(s): Philosophy, Ethics / Practical Philosophy
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 53/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 153-162
  • Page Count: 10
  • Language: Polish