CATEGORY OF EFFICIENCY TO CONTEMPORARY DEFINITIONS AND MEASUREMENT REQUIREMENTS Cover Image

KATEGORIA EFEKTYWNOŚCI WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ DEFINICJI I POMIARU
CATEGORY OF EFFICIENCY TO CONTEMPORARY DEFINITIONS AND MEASUREMENT REQUIREMENTS

Author(s): Maria Lisiecka
Subject(s): Social Sciences, Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Keywords: kategoria efektywności; efektywność ogólna przedsiębiorstw; analiza efektywności

Summary/Abstract: Efektywność jest kategorią ekonomiczną w trwały sposób związana z ekonomią, spotykaną często nie tylko w ekonomii, ale zdecydowanie powszechniej. W związku z popularyzacją tego pojęcia powstało wiele różnic w sposobie jej definiowania. Istnieje zatem potrzeba redefinicji pojęcia efektywności zarówno na poziomie ogólnym, jak i w oparciu o teorie ekonomiczną, a nie potoczne znaczenie tego słowa. Powinien być to etap konieczny w procesie oceny efektywności przedsiębiorstwa, nazbyt często zawężanej jedynie do analizy finansowej. Istnieją sektory przedsiębiorstwa istotne z jego perspektywy funkcjonalnej i strategicznej, których analiza w obecnej praktyce jest pomijana lub zaniedbywana i nie składa się na analizę efektywności całego przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest próba nowego zdefiniowania kategorii efektywności. Powinien być to niezbędny etap przygotowawczy analizy, prowadzący do globalnego spojrzenia na efektywności w kontekście całego przedsiębiorstwa, nie tylko poszczególnych jego obszarów. Hipoteza badawcza brzmi: w odpowiedzi na rozbudowanie kompleksowości przedsiębiorstw i złożoności ich oceny oraz zbyt powszechne użycie pojęcia efektywności, rozszerzenie elementów tworzących ogólną ocenę efektywności poprawi realną ocenę aktywności przedsiębiorstw. Metody użyte w pracy to studia literaturowe i analiza krytyczna, obserwacja prosta rynku przedsiębiorstw w Polsce oraz metoda intuicyjna. Wynikiem przeprowadzonej analizy jest uporządkowanie definicji efektywności oraz wprowadzenie ogólnego, nowo zdefiniowanego pojęcia efektywności, które umożliwi objęcie całości przedsiębiorstwa i tym samym zbliży badaczy do analizy faktycznego poziomu efektywności ogólnej.

  • Issue Year: 22/2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 249-262
  • Page Count: 14
  • Language: Polish