PARLIAMENTARY COUNCIL OF EUROPE CONSUMPTION Cover Image

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА САВЕТА ЕВРОПЕ
PARLIAMENTARY COUNCIL OF EUROPE CONSUMPTION

Author(s): Bojan Milisavljević
Subject(s): International Law, Governance, Politics and law, EU-Legislation
Published by: Правни факултет Универзитета у Београду

Summary/Abstract: Најстарија европска међународна организација Савет Европе започела је свој живот потписивањем Статута 5. маја 1949. године у Лондону од стране десет министара иностраних послова. Убрзо затим, 3. августа исте године Статут Савета Европе је ступио на снагу када је код британске владе депонован седми ратификациони ин- струмент државе потписнице. На самом почетку свога функционисања ова организација бавила се и економским питањима, што је и наведено у Сатуту, али је оснивањем Европских заједница 1951. и 1958. године престала потреба за таквим активностима. Члан 3. Статута дефинише основне функције ове организације: развој демократије, поштовање људских права и владавине права.

  • Issue Year: 54/2006
  • Issue No: 2
  • Page Range: 274-280
  • Page Count: 7
  • Language: Serbian