ACHIEVING THE OBJECTIVES OF POPULATION POLICY IN PRESCHOOL INSTITUTIONS Cover Image

ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
ACHIEVING THE OBJECTIVES OF POPULATION POLICY IN PRESCHOOL INSTITUTIONS

Author(s): Emil Kamenov
Subject(s): Politics, Preschool education, Demography and human biology
Published by: Матица српска
Keywords: kindergarten; population policy;

Summary/Abstract: Дечји вртићи могу имати значајну улогу у остваривању циљева популационе политике. За ту сврху треба унети ове циљеве у закон који регулише предшколско васпитање и образовање и тражити од васпитача да их остварују. Њихово старање о деци, док су им родитељи на послу, значајно може утицати на мотиве да се има више деце. Такође, они могу да подстакну дечје жеље да имају сестре и браћу као и да негују култ породице.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 121
  • Page Range: 499-502
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian