PRONATALITY ACTIVITIES OF THE CHILDREN'S PROTECTION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SRPSKA Cover Image

ПРОНАТАЛИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ СИСТЕМА ЂЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
PRONATALITY ACTIVITIES OF THE CHILDREN'S PROTECTION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

Author(s): Jovanka Vuković
Subject(s): Geography, Regional studies, Welfare systems, Demography and human biology
Published by: Матица српска
Keywords: Republic of Srpska; children's protection; pronatality; activities;

Summary/Abstract: Значајан дио система социјалне сигурности у свим развијеним земљама свијета представља заштита породице и дјеце. Први облици заштите јављају се још у 19. вијеку, када поједине компаније исплаћују помоћ својим запосленим радницима са бројнијом породицом, да би те мјере, до данашњих дана, имале разнолику лепезу приступа систему породичне и дјечије заштите, у зависности од значаја тог питања у друштву и степена развијености друштва. Савремени програми заштите породице и дјеце, у оквиру система социјалне сигурности, најчешће се везују за мјере популационе политике, али у себи носе и социјално-заштитне елементе. Значајан дио права, фокусирају права усмјерена ка остваривању одговарајућег нивоа социјалне сигурности породице - у овом случају дјеце.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 121
  • Page Range: 487-498
  • Page Count: 12
  • Language: Serbian