SERBIAN-BULGARIAN ECONOMIC RAPPROCHEMENT Cover Image

СРПСКО-БУГАРСКО ЕКОНОМСКО ЗБЛИЖЕЊЕ
SERBIAN-BULGARIAN ECONOMIC RAPPROCHEMENT

Author(s): Jovan Lončarić
Subject(s): Economy, Economic policy, International relations/trade
Published by: Матица српска
Keywords: Serbia; Bulgaria; economy; relations;

Summary/Abstract: Крајем октобра организован је у Софији српско-бугарски одбор за културно и економско зближење Србије и Бугарске. Идеја о српско-бу- гарском зближењу није нова. Нов је сада само начин, на који се мисли да се то зближење оствари. Док су раније на томе зближењу радили зва- нични представници обеју држава, дотле данас тај посао предузима јед- на приватна институција. По себи се разуме, да је и данас крајњи циљ рада те институције то, да се званична Србија и Бугарска споразумеју на привредном пољу; али сада та институција узима на себе и ту тешку и незахвалну улогу, да припреми све што треба, како би званична акција била што успешнија.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 133
  • Page Range: 161-166
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian