SOME OF THE PROBLEMS RELATING CRIMINAL ACTS OF DRUGS MISUSE Cover Image

НЕКИ ПРОБЛЕМИ У ВЕЗИ С КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ЗЛОУПОТРЕБЕ ОПОЈНИХ ДРОГА
SOME OF THE PROBLEMS RELATING CRIMINAL ACTS OF DRUGS MISUSE

Author(s): Lazić Milivoj
Subject(s): Criminal Law, Criminology, Substance abuse and addiction
Published by: Правни факултет Универзитета у Београду

Summary/Abstract: Дефинисати опојне дроге важно је зато што су оне објект радње кривичних дела Неовлашћене производње и стављање у промет опојних дрога из чл. 246, Неовлашћеног држања опојних дрога из чл. 246а и Омогућавања уживања опојних дрога из чл. 247 КЗС1 (исто важи и за Злоупотребе опојних дрога из чл. 173 КЗХ/972 те кривична дела Неовлашћене производње и промета дрогама из чл. 190 и Омогућавања трошења дрога из чл. 191 КЗХ/12)3. О изразито великој друштвеној опасности ових кривичних дела говоре конвенције Уједињених нација, нпр. Конвенција против незаконитог промета опојним дрогама и психотропним супстанцама усвојена у Бечу 19. децембра 1988.

  • Issue Year: 61/2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 295-314
  • Page Count: 20
  • Language: Serbian