And before them rides Sandžak Mufti (Mufti Šemsekadić in the battles and folk songs) Cover Image
  • Price 4.00 €

I pred njima jezdi sandžački muftija (Muftija Šemsekadić u bitkama i narodnim pjesmama)
And before them rides Sandžak Mufti (Mufti Šemsekadić in the battles and folk songs)

Author(s): Avdija Avdić
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, 19th Century, Between Berlin Congress and WW I
Published by: Almanah
Keywords: Muftija Šemsekadić; Berlin Congress; Bosnia and Herzegovina; Novi Pazar Sandzak; occupation; resistance;

Summary/Abstract: Markantna ličnost, gazija, vatreni govornik, vatreni agitator, izvanredan strateg, der heilige mufti (muftija svetac), izvanredan taktičar, izuzetno hrabar, energičan, sinonim borbe, rodoljub, buntovnik, ohole naravi, drzovit… - to su osobine koje historiografi daju Mehmedu Nurudinu Šemsekadiću, jednom od najvećih protivnika austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine (1878) i zaposijedanja Novopazarskog sandžaka (1879). Ustao protiv odluke Berlinskog kongresa kojom je Austro- Ugarska dobila pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu i Novopazarski sandžak, vatrenom agitacijom podizao narod na otpor okupatoru, vještom borbenom taktikom nanosio neprijatelju žestoke poraze. Odlučnost stanovništva Bosne i Hercegovine, pretežno Bošnjaka, da se odupre sporazumu u Berlinu i bori za svoju slobodu, kao i snaga otpora, iznenadili su cijelu Evropu.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 75-76
  • Page Range: 197-210
  • Page Count: 14
  • Language: Bosnian