Clonezilla Software as a Method of Improving the Security in a Computer Laboratory Cover Image

Zastosowanie programu Clonezilla dla bezpieczeństwa pracowni komputerowej
Clonezilla Software as a Method of Improving the Security in a Computer Laboratory

Author(s): Mariusz Śniadkowski, Agnieszka Jankowska
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: pracownia komputerowa; bezpieczeństwo; Clonezilla; computer laboratory; security; Clonezilla software

Summary/Abstract: Zapewnienie bezpieczeństwa systemu operacyjnego oraz niezawodności działania pracowni komputerowej jest zadaniem ciągle aktualnym. Nie można całkowicie wyeliminować możliwości uszkodzenia lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do systemu operacyjnego. Można zastosować rozwiązania, które ograniczą lub będą przeciwdziałać niesprawności systemu komputerowe-go. Poniższy artykuł przedstawia charakterystykę zagrożeń systemu operacyjnego w szkolnej pracowni komputerowej oraz autorskiej aplikacji do tworzenia kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego przy wykorzystaniu darmowego programu Clonezilla.; Ensuring operating the system security and functional reliability of a computer laboratory is a virtually never-ending concern. It is impossible to completely eliminate the possibility of damage or unauthorised access to the operating system, but there are solutions designed to limit and pre-vent the risk of computer system malfunction. The present article discusses the particular threats to operating system integrity faced in an educational computer lab and describes the authors’ operat-ing system backup application developed with the use of free Clonezilla software.

  • Issue Year: VIII/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 330-334
  • Page Count: 5
  • Language: English, Polish