Listening and the negative impact of turbo-folk Cover Image

Slušanost i negativni uticaji turbo-folka
Listening and the negative impact of turbo-folk

Author(s): Miralem Mejremić
Subject(s): Music, Sociology of Culture
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Turbo-folk; Music; Music and its impact on society;

Summary/Abstract: Od prvobitne ljudske zajednice do danas muzika je uvijek bila povezana sa povijesnim, društvenim, ekonomskim, političkim i kulturnim dešavanjima. Uvijek je zanimanje za muziku bilo dosta aktuelno zbog toga što je veoma rano utvrđena činjenica da muzika djeluje i pozitivno i negativno na psihu čovjeka, na njegove postupke i reakcije. Znameniti kompozitor i učenjak Abu-l-Hasan navodi pojedine muzičke ljestvice koje mogu biti dobre i štetne, zatim, Platon je uvjeren da djelovanje muzike zavisi od načina muziciranja kojeg diktiraju pojedine muzičke ljestvice. Historija muzike pamti da se muzikom uvijek moglo djelovati kako na pojedinca tako i na šire mase. U posljednje tri decenije na području muzike i njenog djelovanja na čovjeka bave se pored ljekara, psihologa, muzikologa, sociologa i lingvisti, fizičari i informatičari.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 25
  • Page Range: 29-38
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian