Remembering Gračanica's railway - beginning with a song, ending with sadness (1897-1967) Cover Image

Sjećanje na gračaničku željeznicu– početak s pjesmom, ukidanje s tugom (1897. – 1967.)
Remembering Gračanica's railway - beginning with a song, ending with sadness (1897-1967)

Author(s): Ćamil Naimkadić
Subject(s): Cultural history
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Gračanica's railway; Gračanica-Karanovac; Railway traffic;

Summary/Abstract: Budući da se ove godine navršava tačno 40 godina od ukidanja uskotračne pruge Gračanica – Karanovac, početkom mjeseca avgusta 2008. počeo sam da tragam za podacima o tom „našem Ćiri“, za kojeg me, kao i mnoge druge Gračanlije moje generacije, vežu izvanredno lijepe uspomene i sjećanja na jedno, sada već davno prohujalo razdoblje iz historije ovoga grada. Da se podsjetimo: pruga uzanog kolosijeka Gračanica – Karanovac, kao odvojak od pruge Doboj – Tuzla – Simin Han u dužini od 4.010 metara puštena je u saobraćaj 1. 1. 1898., a službeno ukinuta 1. 11. 1967. godine.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 26
  • Page Range: 60-67
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian