„Rijeci Spreči vratiti život…“
"Give river Spreča her life back..."

Author(s): Ćamil Naimkadić
Subject(s): Energy and Environmental Studies, Human Ecology, Environmental interactions
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Spreča river; Environmental policy; Ecology; Lukavac;

Summary/Abstract: Pitanje zagađenja rijeke Spreče možda nije bilo aktuelnije nikad kao danas. Niko ne zna rješenje tog golemog ekološkog problema, koji se graniči sa ekološkom katastrofom. Pred našim očima bukvalno umire jedna rijeka i jedan božji dar, umjesto da služi ljudima, okrenut je voljom ljudi protiv ljudi. Rijeka Spreča napadnuta je iz više pravaca: hemija, mine, zepuštenost korita, brana na jezeru Lukavac… Prije tačno 20 godina bio je jedan pokušaj da se zaustavi uništavanje Spreče.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 27
  • Page Range: 73-76
  • Page Count: 4
  • Language: Bosnian