Currents Cover Image

Хронике
Currents

Author(s): Senka Kovač, Vesna Vučinić Nešković, Dragana Antonijević, Saša Nedeljković, Jana Baćević, Gordana Gorunović
Subject(s): Social Sciences, Transformation Period (1990 - 2010), Conference Report
Published by: Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Summary/Abstract: Сенка Ковач - Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије – пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије Весна Вучинић-Нешковић - III конференција Међународне асоцијације за антропологију југоисточне Европе Урбани живот и култура у југоисточној Европи, Београд: 26-29. мај 2005. године Драгана Антонијевић - IV српско-бугарска конференција Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду у Србији и Бугарској: балканска трансформација и европска интеграција, Зрењанин, 25-28. октобра 2005. Сенка Ковач - EURETHNO у 2005 – години европске баштине Saša Nedeljković - Izveštaj sa okruglog stola Manjine u proširenoj Evropi (Grac, 2005) Saša Nedeljković - Izveštaj sa IV Roaming anthropology seminara (Nova Gorica, 2006) Jana Baćević - New Contexts in Teaching and Learning: International Perspectives, Birmingem, Velika Britanija 23-25. novembra 2005. Гордана Горуновић - Извештај о путовањима и теренском раду студената Одељења за етнологију и антрополигију Филозофског факултета у Београду у Бугарско Гордана Горуновић - Извештај о теренском истраживању студената Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду (Ораховац, Бока Которска) Јана Баћевић - Социо-културна антропологија у Истраживачкој станици Петница

  • Issue Year: 1/2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 219-232
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian