Attitudes of Serb returnees on the ethnic identity of Serbs and Croats Cover Image

Ставови Срба повратника о етничком идентитету Срба и Хрвата
Attitudes of Serb returnees on the ethnic identity of Serbs and Croats

Author(s): Slađana Baroš
Subject(s): Migration Studies, Inter-Ethnic Relations, Politics and Identity, Identity of Collectives
Published by: Етнографски институт САНУ

Summary/Abstract: Етнографски подаци се односе на ставове српског повратничког живља Ливањског поља о томе ко смо и какви смо ми Срби, с једне стране, а са друге – ко су и какви су Хрвати. Наиме, реч је о томе шта испуњава садржај етничког идентитета на когнитивном плану из перспективе српске групације у Ливањском пољу, тј. какво је етничко окружење у условима отежане егзистенције.

  • Issue Year: LIII/2005
  • Issue No: 1
  • Page Range: 105-119
  • Page Count: 15
  • Language: Serbian