BETH or CONSEIL: what about the name? Cover Image

BETH czy CONSEIL: co z nazwą ?
BETH or CONSEIL: what about the name?

Author(s): André Geuns
Contributor(s): Katarzyna Kubowicz (Translator)
Subject(s): Other
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Ostatnie generalne zebranie „Conseil International”, które odbyło się w Krakowie, poruszyło jeszcze raz problem związany z oficjalną nazwą instytucji, która zrzesza różne narodowe stowarzyszenia europejskich bibliotek teologicznych. Po wielu bezowocnych dyskusjach, na spotkaniu w Polsce zdecydowano się zaproponować modyfikację obecnej nazwy towarzystwa: zamiast nazwy ustanowionej w Statucie „Conseil International des Associations de Bibliotheques de Theologie” (wraz z angielską i niemiecka wersją) będzie używana nowa nazwa: BETH: Bibliotheques Europeennes de Theologie.

  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 2
  • Page Range: 147-148
  • Page Count: 2
  • Language: Polish