„I am helpless, I Can Cry in Secret” – Women Sentenced to Long-Term Imprisonment on the Afflictions of Prison Life Cover Image

„Jestem bezsilna, mogę popłakać w ukryciu” – kobiety skazane na kary długoterminowe o dolegliwościach pobytu w więzieniu
„I am helpless, I Can Cry in Secret” – Women Sentenced to Long-Term Imprisonment on the Afflictions of Prison Life

Author(s): Chmielewska Jagoda
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: Kobiety pozbawione wolności; kara długoterminowa; dolegliwość

Summary/Abstract: Autorka omawia dolegliwości odczuwane przez kobiety skazane na kary długoterminowe oraz sytuacje trudne przez nie doświadczane. Pierwsza część artykułu to podbudowa teoretyczna. Omówiono w niej sytuacje trudne i dolegliwości doświadczane przez osoby pozbawione wolności wspólne dla obydwu płci. Jednakże odczuwane elementy opisanego zbioru dolegliwości, a także ich stopień, są indywidualne dla każdego skazanego, a ich aktywizacja jest zależna nie tylko od osobowości skazanego, jego sytuacji przed osadzeniem czy typu zakładu karnego, ale także płci jednostki inkarcerowanej. Podjęta problematyka wymagała więc odrębnego zaprezentowania kwestii związanych z odczuwaniem dolegliwości kary pozbawienia wolności przez kobiety. Druga część to analiza badań własnych autorki przeprowadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu. Artykuł kończą wnioski dotyczące dolegliwości kary pozbawienia wolności odczuwane przez kobiety skazane na kary długoterminowe i wskazania dotyczące pracy penitencjarnej z badanymi kobietami.

  • Issue Year: 13/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 147-160
  • Page Count: 14
  • Language: Polish