The union of time and eternity Cover Image

„Niewysłowione zjednoczenie” czasu i wieczności
The union of time and eternity

Author(s): Sławomir Zatwardnicki
Subject(s): Systematic Theology, Pastoral Theology
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
Keywords: czas; wieczność; zjednoczenie

Summary/Abstract: Wzajemne przenikanie się czasu i wieczności winno być brane pod uwagę w każdej refleksji teologicznej. W artykule zwrócono uwagę na pewne ogólne ramy, które warto uwzględnić w rozpracowywaniu poszczególnych kwestii teologicznych. „Niewysłowione zjednoczenie” czasu i wieczności to jedna z odsłon tej samej tajemnicy Chrystusa, którą teolog winien dostrzegać w każdym z misteriów wiary. We wszystkich zagadnieniach teologicznych daje o sobie znać współistnienie czasu i wieczności przy supremacji bieguna wiecznego.

  • Issue Year: 11/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 163-181
  • Page Count: 16
  • Language: Polish