MACE Cover Image

BUZDOVAN
MACE

Author(s): Ermis Lafazanovski
Contributor(s): Jelena Prokopieva (Translator)
Subject(s): Short Story
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: U prethodnom životu sam bio lutkar. Zanat sam učio u Carigradu i Konju kod Šaćir bega, Age Sakaoglua, i Ibrahima Mensura, a u Epiru, kod Barbajanisa Brahalisa iz Kalimantea, i Ilije Jorgosa sa Peloponeza. Nova znanja sam stekao i kod velikih učitelja Andrea de Sovinjona iz Francuske i Bartolomea Kase iz Raguza koji su kratko vreme učiteljevali oko Egejskog mora. Naučio sam da vladam svim početničkim umetničkim likovima: od Kara|oza Hazivata, Nastradina bega, pa svedo onih Molijerovih.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 445
  • Page Range: 22-24
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian