The Contemporary Process of the Marginalization of God Versus the Message of the Chalcedonian Dogma (451 CE). Cover Image

Der gegenwärtige Prozess der Marginalisierung Gottes und der Sinngehalt des chalkedonischen Dogmas (451).
The Contemporary Process of the Marginalization of God Versus the Message of the Chalcedonian Dogma (451 CE).

The Contribution of Walter Kasper to the Civilization of Love

Author(s): Łukasz Krzysztof Kasperek
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Wydawnictwo Karmelitów Bosych
Keywords: chalcedonian dogma;Walter Kasper;marginalisation of God;freedom;dignity of human beingof human being;

Summary/Abstract: W niniejszym artykule omówiono najpierw przyczyny nowożytnych procesów autonomizacji, następnie skutki marginalizacji idei Boga i aktualne wyzwania, w końcu znaczenie zbawcze Jezusa Chrystusa w relacji do człowieka w świetle dogmatu chalcedońskiego. Refleksje oparto na teologicznym dorobku kard. Waltera Kaspera, wybitnego dogmatyka z Tybingi, przewodniczącego Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan.

  • Issue Year: III/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 71-87
  • Page Count: 16
  • Language: Polish, German