Education in Public Diplomacy. Cyber diplomatic solutions in international teaching Cover Image

Edukacja w dyplomacji publicznej. Cyberd yplomatyczne rozwiązania w międzynarodowym nauczaniu
Education in Public Diplomacy. Cyber diplomatic solutions in international teaching

Author(s): Natalia Brosova
Subject(s): Education, Communication studies, Social Informatics, Globalization
Published by: Fundacja Pro Scientia Publica
Keywords: dyplomacja publiczna; cyberdyplomacja; miękka siła; edukacja międzynarodowa; MOOCS; Coursera; Departament Stanu Stanów Zjednoczonych;

Summary/Abstract: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie powszechnie występującej tendencji w stosunkach międzynarodowych jaką jest budowanie dyplomacji przez państwa w formule nowej dyplomacji publicznej, w której istotne znaczenie odgrywa edukacja, szczególnie w jej międzynarodowym, cyfrowym wydaniu. W tym celu zostały przeanalizowane cyberdyplomatyczne rozwiązania lidera tej aktywności, czyli Stanów Zjednoczonych. Aby nadać globalny charakter swojej edukacyjno-dyplomatycznej aktywności, USA wykorzystały cybernetyczne narzędzia (edukacyjne platformy online, powszechne otwarte kursy edukacyjne – MOOCS), które przyniosły efekt w postaci osiągania strategicznych celów państwowych przysługując się tym samym wzmocnieniu pozycji kraju na arenie międzynarodowej

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 6
  • Page Range: 348-356
  • Page Count: 9
  • Language: Polish