I CAME TO THAT WORLD JUST FOR LOVE Cover Image

A JA ZA LJUBAV SAMO NA TAJ DOĐOH SVIJET
I CAME TO THAT WORLD JUST FOR LOVE

Author(s): Mato Nedić
Subject(s): Short Story
Published by: Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne

Summary/Abstract: Ovo je priča o mojem ocu. Nju ne stvara književnik (ta kako bi ju pisao književnik kada je moj otac bio jedan od najvećih što ih poznaje naše vrijeme, a ja to nisam), ne stvara ju ni želja da pripovijedajući istaknem sebe, a još manje da istaknem oca koji je još za života bio istaknut zahvaljujući svojim djelima. Ovu priču ispisuje kajanje za koje je sada prekasno budući da je moj otac prešao u carstvo sjena. Ipak, što vrijeme više prolazi sve više uviđam da nisam bio dostojan sin svojega oca, da sam materijalne vrijednosti stavio ispred ljubavi prema roditelju te da sam na taj način pogriješio u odnosu prema njemu. Otac je kroz život nakupljao mudrost pa mi je, zaogrnut starošću, prorokovao da će doći dani napunjeni kajanjem (ja sam mu se tada smijao izrugujući njegovu starost, o neokajana moja ludosti!).

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 85-86
  • Page Range: 104-114
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian