The ethnic category from a linguistic perspective Cover Image

Categoria etnică din perspectivă lingvistică
The ethnic category from a linguistic perspective

Author(s): Răzvan Săftoiu
Subject(s): Anthropology, Sociolinguistics
Published by: Editura Universităţii »Alexandru Ioan Cuza« din Iaşi
Keywords: sociolingvistică; antropologie lingvistică; diacronie

Summary/Abstract: În această lucrare, propun analiza din perspectivă lingvistică a construcției unei categorii etnice din România care este denumită prin cel puțin doi termeni: țigan și rom. Conceptul de categorie se referă la membrii unui anumit grup care se diferențiază de alte grupuri printr-un set de elemente specifice recunoscute la nivelul unei comunități mai largi. În interacțiune, indivizii apelează frecvent la categorii și la setul de trăsături pe care îl poartă o anumită categorie, deoarece este mai ușor de operat cu seturi de cunoștințe decît cu referințe pentru fiecare individ în parte. Analiza are la bază o serie de expresii și locuțiuni, proverbe și glume care au circulat (sau încă mai circulă) în spațiul românesc și care au conturat, la nivelul mentalității colective, imaginea unei categorii etnice a cărei denumire (încă) oscilează între doi termeni. Textele au fost grupate în funcție de diverse stereotipuri asociate categoriei etnice avute în vedere, evidențiind conotațiile peiorative ale utilizărilor termenului țigan în raport cu categoria etnică rom, o categorie „goală” de semnificație, care poate fi „umplută” cu elemente ce pot creiona o imagine pozitivă.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 5
  • Page Range: 1-9
  • Page Count: 9
  • Language: Romanian