A Critical Analysis of E. J. Zürcher's Book

E.J. Zürcher’in “Milli Mücadele’de İttihatçilik” Kitabi Üzerine Eleştirel Bir Çözümleme. Türk Çağdaşlaşmasinda Kemalist Dönem; Süreklilik Mi, Kirilma Mi?
A Critical Analysis of E. J. Zürcher's Book "Unionism in the National Struggle". Kemalist Period in Turkish Modernization; Continuity or disintegration?

Author(s): Mustan Şahin
Subject(s): Political history, Social history, Social development, Period(s) of Nation Building, Book-Review, Sociology of Politics
Published by: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Summary/Abstract: İlkin genel bir çerçeve çizmek gerekirse… E.J. Zürcher, kitabının temel tezi veya ana düşüncesi olarak; Milli Bağımsızlık Savaşı üzerinde, sanıldığının ötesinde İttihatçılık’ın son derece etkin ve belirleyici bir rol oynadığını ileri sürüyor. “Resmi-ortodoks” yaklaşımların halen egemenliğini sürdürdüğüne işaret ettiği Türk tarih yazıcılığının, bu gerçekliği ya bilerek çarpıttığını ya da görmezden gelerek atladığını vurguluyor. Nitekim 1919 ile 1926 yılları arasını kapsayan süreç, Zürcher’e göre, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin (İTC) içinden süzülüp gelmiş olan Kemalist hareketle, aynı yapının uzantıları sayılabilecek diğer siyasal akımların adeta örtük bir mücadelesine tanıklık etmektedir. Dolayısıyla Atatürk dönemi, İttihatçı dönemden belirgin bir kopuşu yansıtmamaktadır; tersine yadsınamaz bir süreklilik söz konusudur.

  • Issue Year: 16/2010
  • Issue No: 64
  • Page Range: 271-284
  • Page Count: 14
  • Language: Turkish