ALIJA ĐERZELEZ - THE MYTH AND REALITY Cover Image
  • Price 5.00 €

ALIJA ĐERZELEZ – MIT I STVARNOST
ALIJA ĐERZELEZ - THE MYTH AND REALITY

Author(s): Alija Džogović
Subject(s): Customs / Folklore, Oral history, Bosnian Literature
Published by: Almanah
Keywords: oral folk tradition; historicity; the figure of the hero; legendary; mythology; wandering motives transformation in the religious system; the legend of places; an epic figure hero;

Summary/Abstract: Cilj ovoga rada je naučno-istraživačkog karaktera na bazi legendi, predanja, epskih pjesama, apokrifa, vjerovanja, antropoloških studija (Žan Pol Ru, M. Elijades, i dr.); osvjetljavanje porijekla motiva i lika junaka Alije Đerzeleza i prenošenje osobina sa ovog junaka na druge junake (orijentalne i balkanske), odnos historijskog i nehistorijskog fenomena... Objašnjenje kultova, lutajućih motiva, obreda, vjerovanja, formiranja tradicije o ovoj mitološkoj (i apokrifnoj) ličnosti...

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 37-38
  • Page Range: 19-38
  • Page Count: 20
  • Language: Bosnian