„The Fall of Byzantine Empire” by Fr. Tikhon and its Chinese Translation Cover Image

„The Fall of Byzantine Empire” by Fr. Tikhon and its Chinese Translation
„The Fall of Byzantine Empire” by Fr. Tikhon and its Chinese Translation

Author(s): Lina Ye
Subject(s): Language and Literature Studies, Eastern Slavic Languages, Translation Studies
Published by: Polskie Towarzystwo Rusycytyczne
Keywords: Fall of Byzantine Empire; Russian language; Chinese language; translations; publicistic film; Foucault; political apects of translation

Summary/Abstract: Publicystyczny film "Upadek imperium". Lekcja Bizancjum wywołał burzliwą reakcję społeczną. Mówiący o określonej historycznej lekcji, film ten wyraźnie odsyła do współczesnej sytuacji Rosji, przeciwstawiając ten kraj reszcie cywilizowanego świata. W artykule została przeprowadzona porównawcza analiza oryginalnego scenariusza filmu i jego chińskiego przekładu, zmierzająca do ukazania kontekstualnego charakteru relacji między przekładem i oryginalnym tekstem. Wykorzystując teorię przekładu wypracowaną przez Michela Foucaulta, autorka opisuje przekład jako proces produkcji dyskursu. Badając nacechowanie stylistyczne wypowiedzi narratora oraz wprowadzonych przez tłumacza zmiany w zakresie zjawisk językowych i kulturowych, autorka dochodzi do wniosku, że chiński przekład jest daleki od neutralności i odgrywa wyraźną rolę polityczną. Świadomie zaciera on aluzja do współczesnej polityki Rosji, zmierzając do tego, by chińscy widzowie wyciągnęli „własne” wnioski wynikające z upadku Bizancjum, czy dokładniej: z upadku Związku Radzieckiego. Przekład wysuwa na pierwszy plan te elementy, które odpowiadają oficjalnej chińskiej ideologii państwowej, redukując te, które nie byłyby tolerowane przez chińską cenzurę.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 157
  • Page Range: 144-161
  • Page Count: 18
  • Language: English