The Development of the Science of the Soul in the Philosophy of Ibn Sina Cover Image

Razvoj nauke o duši u Ibn Sininoj filozofiji
The Development of the Science of the Soul in the Philosophy of Ibn Sina

Author(s): Tehran Halilović
Subject(s): Metaphysics, Middle-East Philosophy, Philosophy of Mind
Published by: Centar za religijske nauke "Kom"
Keywords: Ibn Sina (Avicenna);science of the soul;the soul and the body;psychology;intellect;eternity;supermateriality;self-knowledge;the soul and the physiology;active intellect;

Summary/Abstract: Aristotelova interpretacija duše i tela zasniva se na njegovoj poznatoj postavci o materiji i formi – na peripatetičkom hilemorfizmu. Ako je forma ono što bića čini takvima kakva jesu, onda duša jeste forma živih bića. Ishrana, kretanje i razumevanje, odnosno razmišljanje, jesu različiti prikazi života po kojima se živa bića međusobno razlikuju. Ibn Sinino inovativno sagledavanje duše po pitanju njene nadmaterijalne prirode i odnosa sa telom, kao i njene večnosti nakon propasti tela, daje poseban značaj nauci o duši kao znanju koje nije podložno empirijskom metodu te stoga nipošto ne pripada empirijskim naukama. U ovoj studiji autor ukazuje na doprinose Ibn Sine nauci o duši u okviru njegovih razmatranja pitanja kao što su: dokazi postojanja duše, priroda duše, odnos između duše i tela, sopstvo ili samosvest duše, nastanak i večnost duše i ostala povezana pitanja. Značaj koji Ibn Sina pridaje nauci o duši, kao i mnoštvo pitanja kojih se on dotiče u svojim spisima na tu temu, jesu dovoljan pokazatelj da je reč o nauci koja neopravdano nema odgovarajuće mesto u sistemu nauka.

  • Issue Year: II/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 59-76
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian