Existence - The Principle Topic of Discussion of Some Muslim Philosophers Cover Image

Bivstvovanje - primarni predmet rasprave nekih islamskih filozofa
Existence - The Principle Topic of Discussion of Some Muslim Philosophers

Author(s): Hasan Džilo
Subject(s): Philosophy, Metaphysics, Middle-East Philosophy
Published by: Centar za religijske nauke "Kom"
Keywords: Existence;essence;reality;presence;Islamic philosophy;

Summary/Abstract: Rasprava o bitku u islamskoj filozofiji predstavlja odijeljeno područje razmišljanja. Ovom problemu posebnu pažnju posvetili su Ibn Sina i Mula Sadra Širazi. Prvi je govorio o egzistentima, a drugi o egzistenciji. Međutim, pojam bivstvovanja nije čisto konceptualne naravi već ukazuje na njegovu stvarnosnu dimenziju. Sami opstanak metafizike kao nauke nije moguć ako se ne počne od pojma aksioma, a to je, prema mišljenju nekih islamskih filozofa, pojam bivstvovanja. No ne ostaje se samo na tome, već se na osnovu propitivanja o biti bivstvovanja traži još nešto drugo. Zbog toga je bitak primarni predmet rasprave nekih islamskih filozofa. Ovom pojmu se pristupa racionalno, pri čemu se posmatra kao analitički pojam, i intuitivno kada se njegova realnost doživljava kao prisutnost, aktuelnost i nalažljivost.

  • Issue Year: V/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 55-74
  • Page Count: 19
  • Language: Bosnian