The Problem of Identity of Afghan Asylum Seekers: Erzurum Example Cover Image

Afganli Siğinmacilarin Kimlik Sorunu: Erzurum Örneği
The Problem of Identity of Afghan Asylum Seekers: Erzurum Example

Author(s): Sevil Demiral
Subject(s): Management and complex organizations, Family and social welfare, Welfare services, Migration Studies
Published by: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Summary/Abstract: Ülkelerinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle Dünya‘nın farklı yerlerine göç etmek zorunda kalan Afganlılardan Türkiye‘ye sığınanlar pek çok ilde yaşam mücadelesi vermektedirler. Ülkemizde her geçen gün sayıları artan Afganlı sığınmacılar bizim için artık göz ardı edilemeyecek önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda ülkemizdeki bu konukların sığınmacı kimliğiyle burada bulundukları için sığınmacı ve mülteci kavramları arasındaki fark göz önünde tutularak, sığınmacıların aile yapısı, ekonomik durum, eğitim, din, kamusal alanla ilişkileri ve sosyal yaşamlarını belirlemek amacıyla onaltı kişi ile görüşülmüş ve bu görüşmeler analiz edilmiştir. Sığınmacı ve mülteci kavramlarına baktığımızda, bu iki kavramın sık sık birbirlerinin yerine kullanılsa da farklı olgulara işaret ettiklerini görmekteyiz.

  • Issue Year: 21/2015
  • Issue No: 81
  • Page Range: 75-86
  • Page Count: 12
  • Language: Turkish