The Logic of Connective Action: Digital Media and The Personalization of Contentious Politics Cover Image

Bağlantısal Eylemin Mantığı: Sayısal Medya ve Çekişmeci Siyasetin Kişiselleştirilmesi
The Logic of Connective Action: Digital Media and The Personalization of Contentious Politics

Author(s): W. Lance Bennett, Alexandra Segerberg
Contributor(s): Burak Özçetin (Translator)
Subject(s): Media studies, Civil Society, Politics and communication, Sociology of Politics
Published by: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Keywords: kolektif eylem; çekişmeci siyaset; sayısal medya;

Summary/Abstract: Arap Baharı ve İspanya’daki öfkeliler hareketinden ve Wall Street İşgal eylemlerine (ve ötesine) büyük çaplı ve aralıksız süregelen protestolarda, sayısal medya basitçe mesaj alışverişinin çok ötesine geçen şekillerde kullanılmaktadır. Bu eylem oluşumlarının bazıları, formel tuğla ve harç (brick and mortar) kuruluşlara görece küçük roller biçmektedir. Diğerleri, kişiselleştirilmiş kamusal katılımı mümkün kılan teknolojileri kullanan, diğer kuruluşlarla melez ilişkilere sahip, iyice kurumsallaşmış savunucu kuruluşları içermektedir. Her ikisi de, genelde toplumsal hareketler ve savunuculuk ile ilişkilendirilen, örgütsel olarak yönetilen, daha bilindik eylem biçimlerinden farklılaşır. Bu makale, iletişimin, örgütsel yapının önde gelen parçası olduğu durumlarda ortaya çıkan örgütsel dinamikleri incelemektedir. Makale, büyük ölçekli eylem ağlarındaki çeşitlenmeyi anlayabilmek için süreçte rol oynayan iki mantık arasında bir ayrıma gitmek gerektiğini iddia eder: Yüksek düzey örgütsel kaynak ve kolektif kimlik inşası ile ilişkilendirilen, iyi bilinen kolektif eylem mantığı ve medya ağlarında kişiselleştirilmiş içerik paylaşımına dayanan, daha az bilinen bağlantısal eylem mantığı. Birincisinde sayısal medyanın devreye girmesi eylemin esas dinamiklerini değiştirmezken, ikincisinde değiştirir. Makale, bu ayrımlardan hareketle günümüz çekişmeci siyasetinde öne çıkan üç büyük ölçekli eylem ağı ideal tipi üzerinde duracaktır.

  • Issue Year: 21/2015
  • Issue No: 83
  • Page Range: 49-74
  • Page Count: 26
  • Language: Turkish