45th Symposium of Lecturers of the Liturgy in the Theological Divisions and Higher Seminary Seminars (Lublin, 8-10 September 2009) Cover Image

45. Sympozjum Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych (Lublin, 8–10 września 2009)
45th Symposium of Lecturers of the Liturgy in the Theological Divisions and Higher Seminary Seminars (Lublin, 8-10 September 2009)

Author(s): Janusz Mieczkowski, Jarosław A. Superson SAC
Subject(s): Conference Report, Sociology of Religion
Published by: Polskie Towarzystwo Teologiczne

Summary/Abstract: W dniach 8–10 września 2009 roku odbyło się w Lublinie Sympozjum Wykładowców Liturgiki pt. Kult Świętych – Nowe „Martyrologium Romanum”. Temat ten został wybrany w związku z planami opublikowania w języku polskim tej księgi liturgicznej.

  • Issue Year: 62/2009
  • Issue No: 4
  • Page Range: 312-314
  • Page Count: 3
  • Language: Polish