Artur Seweryn, Theology of Martyrdom in the Preaching of St. Augustine, Cracow 2011, 290 s. Cover Image

Artur Seweryn, Teologia męczeństwa w przepowiadaniu św. Augustyna, Kraków 2011, 290 s.
Artur Seweryn, Theology of Martyrdom in the Preaching of St. Augustine, Cracow 2011, 290 s.

Author(s): Henryk Sławiński
Subject(s): Christian Theology and Religion, Ancient World, Philosophy of Religion, Book-Review, Sociology of Religion
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Summary/Abstract: A Book Rewview

  • Issue Year: 17/2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 305-307
  • Page Count: 3
  • Language: Polish